Bay quốc tế hết năm với vé VNA chỉ từ 44 USD/khứ hồi

619

Bay quốc tế tiết kiệm và vẫn cực vui với KM “Bay quốc tế hết năm với vé VNA chỉ từ 44 USD/khứ hồi “Theo đó khi lựa chọn các hành trình bay được KM của Vietnam Airlines, bạn sẽ có cơ hội vi vu Châu Á và Châu âu với mức phí vô cùng rẻ.

Những điểm đến hấp dẫn, kì thú như Melbourne, Yangon, Bắc Kinh, Hongkong, Nayoga đều có giá vé vô cùng ưu đãi. Vì vậy bạn có thể yên tâm du lịch với mức phí được tiết kiệm tối đa.

Nhanh chóng săn vé trong 5 ngày vàng KM để có cơ hội nhận vé khứ hồi chỉ từ 44 USD, thoải mái bay quốc tế đến hết năm cùng Vietnam Airlines.

Tham khảo bảng giá KM Bay cùng Hoa sen

Từ Đến Giá vé
khứ hồi
Giai đoạn
chiều đi
Giai đoạn
chiều về
Loại vé
Hà Nội Bangkok 133USD 16/08/17-30/08/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/17-30/08/17
05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 133USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 144USD 01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/07/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 99USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 190USD 31/07/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/07/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 145USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon 184USD 25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 201USD 03/07/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Siem Reap 248USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 293USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bắc Kinh 367USD 03/07/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
03/07/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Quảng Châu 252USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 252USD Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Quảng Châu 237USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thành Đô 222USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thượng Hải 200USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 200USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hồng Công 164USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 139USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Cao Hùng 309USD 16/08/17-31/08/17
03/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
01/08/17-02/09/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đài Bắc 309USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 279USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 284USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo/Osaka 451USD 03/07/17-10/08/17
24/08/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
03/07/17-07/08/17
19/08/17-17/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya/Fukuoka 451USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo/Osaka 451USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya/Fukuoka 451USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 313USD 03/07/17-20/07/17
16/08/17-27/08/17
01/09/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-30/06/18
03/07/17-20/07/17
16/08/17-30/08/17
05/09/17-28/09/17
04/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul 313USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 413USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Pusan 413USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 513USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow 582USD 16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 877USD 03/07/17 -27/07/17
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
13/08/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh London 877USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Paris 826USD 03/07/17-28/07/17
11/09/17-23/02/18
09/04/18-30/06/18
21/08/17-20/10/17
12/11/17-14/12/17
25/12/17-16/02/18
19/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Paris 826USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Frankfurt 859USD 03/07/17-28/07/17
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
14/08/17-20/10/17
12/11/17-14/12/17
25/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 859USD Siêu tiết kiệm
Singapore Hà Nội 100SGD 16/08/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 50 USD Siêu tiết kiệm
Melbourne/Sydney Hà Nội 900AUD 03/07/17-07/07/17
20/09/17-30/09/17
01/12/17/07/12/17
17/12/17-05/01/18
01/04/18-15/04/18
25/06/18-30/06/18
09/07/17-24/07/17
10/10/17-15/10/17
01/01/18-28/02/18
10/04/18-30/04/18
Siêu tiết kiệm
Melbourne/Sydney Tp.Hồ Chí Minh 900AUD Siêu tiết kiệm
Bangkok Hà Nội 1,650THB 16/08/17-30/08/17
05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/17-30/08/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 44 USD Siêu tiết kiệm
Bangkok Đà Nẵng 44 USD Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur Hà Nội 335MYR 16/08/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 200MYR Siêu tiết kiệm
Siem Reap Hà Nội 218USD 03/07/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
03/07/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 143USD Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội 230USD Siêu tiết kiệm
Luang Prabang Hà Nội 95USD 03/07/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
03/07/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 245USD Siêu tiết kiệm
Vientiane Hà Nội 100USD Siêu tiết kiệm
Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 120USD Siêu tiết kiệm
Bắc Kinh Hà Nội 2,108CNY 03/07/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Quảng Châu Hà Nội 1,490CNY Siêu tiết kiệm
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,556CNY Siêu tiết kiệm
Thành Đô Hà Nội 1,122CNY Siêu tiết kiệm
Thượng Hải Hà Nội 2,288CNY Siêu tiết kiệm
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,604CNY Siêu tiết kiệm
Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 6,096TWD 01/08/17-02/09/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
16/08/17-31/08/17
03/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 6,096TWD Siêu tiết kiệm
Đài Bắc Hà Nội 8,251TWD Siêu tiết kiệm
Hồng Công Hà Nội 1,068HKD 03/07/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hồng Công Tp.Hồ Chí Minh 1,068HKD Siêu tiết kiệm
Incheon Hà Nội 266,500KRW 17/08/17-30/08/17
05/09/17-28/09/17
07/10/17-31/10/17
17/08/17-27/08/17
01/09/17-28/09/17
10/10/17-31/10/17
Siêu tiết kiệm
Incheon Tp.Hồ Chí Minh 266,500KRW Siêu tiết kiệm
Pusan Hà Nội 327,200KRW Siêu tiết kiệm
Pusan Tp.Hồ Chí Minh 381,500KRW Siêu tiết kiệm
Incheon Hà Nội 346,500KRW 03/07/17-21/07/17
13/08/17-16/08/17
29/09/2017
01/11/17-19/12/17
03/07/2017-20/07/17
29/09/17
01/11/17-19/12/17
Siêu tiết kiệm
Incheon Tp.Hồ Chí Minh 346,500KRW Siêu tiết kiệm
Pusan Hà Nội 417,200KRW Siêu tiết kiệm
Pusan Tp.Hồ Chí Minh 471,500KRW Siêu tiết kiệm
Tokyo Hà Nội 39,580JPY 03/07/17-07/08/17
19/08/17-17/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
03/07/17-10/08/17
24/08/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tokyo Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Hà Nội 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Hà Nội 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Hà Nội 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY Siêu tiết kiệm
Tokyo Đà Nẵng 39,130JPY Siêu tiết kiệm
Frankfurt Hà Nội 587EUR 14/08/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
03/07/17-28/07/17
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
Frankfurt Tp.Hồ Chí Minh 587EUR Tiết kiệm đặc biệt
Moscow Hà Nội 504RUB 16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Tiết kiệm đặc biệt
Moscow Tp.Hồ Chí Minh 504RUB Tiết kiệm đặc biệt
London Hà Nội 513GBP 13/08/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
09/01/18/31/01/18
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
03/07/17 -27/07/17
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
London Tp.Hồ Chí Minh 489GBP Tiết kiệm đặc biệt
Paris Hà Nội 555EUR 21/08/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-16/02/18
03/07/17 -28/07/17
11/09/17-23/02/18
Tiết kiệm đặc biệt
Paris Tp.Hồ Chí Minh 555EUR Tiết kiệm đặc biệt

Lưu ý:

  • Thời gian đặt vé: Từ 03/07/2017 tới 07/07/2017
  • Thời gian khởi hành: Từ 16/08/2017 – 09/06/2018 (tùy vào từng chặng bay)
  • Giá vé KM khứ hồi đã bao gồm thuế phí (trừ hành trình khởi hành từ Đông Nam Á)
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng. Mọi thắc mắc về giá vé, hoàn, đổi hành trình bay quý khách vui lòng liên hệ Dai ly Vietnam Airlines chính thức Hà Nội: (04) 37474848; (04) 3831 0888 – Hồ Chí Minh: (08) 39205666 để được giải đáp.

Du lịch Seoul – khám phá quận Gangnam

Nằm ở phía nam thủ đô Seoul, từ lâu Gangnam vốn đã không còn lạ lẫm với nhiều tín đồ du lịch, bởi con phố nhà giàu này có tần suất xuất hiện dày đặc trên phim ảnh, lẫn ca nhạc và là niềm tự hào trong văn hóa của người dân Hàn quốc. Nơi đây nổi tiếng với các biệt thư cao cấp, chung cư hiện đại, khu mua sắm, bảo tàng và là nơi sinh sống của đại đa số giới nhà giàu Hàn quốc.

Bạn đang cần: Đổi vé máy bay đi Mỹ từ Việt nam

Khu Gang Nam siêu giàu của Hàn quốc
Tại Gangnam có nhiều tổ hợp giải trí, bệnh viện và trụ sở của các công ty hàng đầu của Hàn Quốc với những tòa nhà chọc trời và lộng lẫy về đêm, Gangnam được ví như New York của Mỹ hay Tokyo của Nhật. Nằm ngay cạnh sông Hàn, với hàng loạt các biệt thự nhà căn hộ đắt nhất. Nhắc đến Gangnam, không thể không nhắc đến khu shopping dưới lòng đất nổi tiếng COEX, phố Apgujong và Garosukil.
Bởi vậy đây chính là điểm đến nổi tiếng bậc nhất mà bất kì du khách nào đặt vé máy bay đi Seoul từ Việt nam đều muốn ghé thăm.